Katalog rękopisów Hebe-Register Bd. I

Hebe-Register Bd. I Sygnatura: R 0367

Rok wydania: 1897-1898
Miejsce wydania: Schweidnitz

Język: niemiecki
Ilość stron: 129 kart numerowanych ręcznie.

Hasła przedmiotowe:
księgi rachunkowe

Uwagi
Spis podatkowy według adresu,  nazwiska, zawodu. Z podziałem na miesiące