Katalog rękopisów Kassen-Tagebuch der evang. Kirchenkassen zu Schweidnitz

Kassen-Tagebuch der evang. Kirchenkassen zu Schweidnitz Sygnatura: R 0331

Rok wydania: 1932
Miejsce wydania: Schweidnitz

Język: niemiecki
Ilość stron: 137 kart numerowanych stemplem

Hasła przedmiotowe:
księgi rachunkowe

Uwagi
Wpływy i rozchody kasy kościelnej w zapisie chronologicznym