Katalog rękopisów Tagebuch der ev. Kirchenkasse zu Schweidnitz.

Tagebuch der ev. Kirchenkasse zu Schweidnitz. Sygnatura: R 0326

Rok wydania: 1931
Miejsce wydania: Schweidnitz

Język: niemiecki
Ilość stron: 137 kart – numerowanych stemplem

Hasła przedmiotowe:
księgi rachunkowe

Uwagi
Zestawienie wpływów i rozchodów za rok 1931 z podziałem na poszczególne kasy.