Katalog rękopisów Verzeichnib der Denkmäler auf den evangelischen Friedhof in anfangend am 1 August 1906

Verzeichnib der Denkmäler auf den evangelischen Friedhof in anfangend am 1 August 1906 Sygnatura: R 0258

Rok wydania: 1906-1946

Język: niemiecki
Ilość stron: 452 strony numerowane stemplem.

Hasła przedmiotowe:
księgi zgonów

Uwagi
Spis pomników ufundowanych na cmentarzu z zaznaczeniem imienia i nazwiska, , daty fundacji, formy, ceny oraz rodzaju: stary/nowy i wniesionej wysokości opłaty.