Katalog rękopisów Berichte über die Tätigkeit des ewangelischen Kirchenchores zu Reichenbach i/Schlesien

Berichte über die Tätigkeit des ewangelischen Kirchenchores zu Reichenbach i/Schlesien Sygnatura: R 0217

Rok wydania: 1919-1930
Miejsce wydania: Reichenbach

Język: niemiecki
Ilość stron: Brak numeracji stron

Hasła przedmiotowe:
historia

Uwagi
Kronika rękopiśmienna chóru kościelnego w Dzierżoniowie z lat 1919-1930. Zapiski o próbach i koncertach, program uroczystości itp.