Katalog rękopisów Currende-Briefe 1728

Currende-Briefe 1728 Sygnatura: R 0026

Rok wydania: 1728- 1880
Miejsce wydania: Schweidnitz

Język: niemiecki

Hasła przedmiotowe:
historia

Uwagi
Kopiariusz listów obiegowych i rozporządzeń. M.in. spis pytań, które może zadać wizytujący.