Katalog rękopisów Der Ewangelichen Kirchę Zur Heÿ(lige) Dreÿfaltigkeit von der Stadt Schweidnitz- Tauff- Buch In den Stadt. (Mit Anhangs Register)

Der Ewangelichen Kirchę Zur Heÿ(lige) Dreÿfaltigkeit von der Stadt Schweidnitz- Tauff- Buch In den Stadt. (Mit Anhangs Register) Sygnatura: R 0003

Rok wydania: 1709-1725
Miejsce wydania: Schweidnitz

Język: niemiecki

Hasła przedmiotowe:
księgi chrztów

Uwagi

Oprawa tekturowa, jasna.

Łącznie wpisano 2894 chrzty.

Przed regestem załączone odpisy dokumentów z lat 1747 pisane do rady konsystorskiej