Katalog rękopisów Kassen-Tagebuch der ev. Kirchkasse Schweidnitz

Kassen-Tagebuch der ev. Kirchkasse Schweidnitz Sygnatura: R 0377

Rok wydania: 1929
Miejsce wydania: Schweidnitz

Język: niemiecki
Ilość stron: 109 kart numerowanych stemplem

Hasła przedmiotowe:
księgi rachunkowe

Uwagi
Wykaz przychodów z różnych tytułów kasy kościelnej w układzie chronologicznym, z podziałem na poszczególne kasy.