Katalog rękopisów Register über Vormundschaften und Pfledschafte bei dem Königlichen Gericht in Schweidnitz für Domanze

Register über  Vormundschaften und Pfledschafte bei dem Königlichen Gericht in Schweidnitz für Domanze Sygnatura: R 0248

Rok wydania: 1876-1927
Miejsce wydania: Schweidnitz

Język: niemiecki
Ilość stron: Brak numeracji strony.


Uwagi
Spis sierot według sądu w Świdnicy znajdujących się pod opieką w Domanicach. Ujęto 120 dzieci, z podaniem ich nazwisk, imion i nazwisk rodziców wraz z datą ich śmierci oraz wskazaniem nowych opiekunów.