Katalog rękopisów Kirchensteuer-Restliste der Veranlagten Stadt und Land 1933

Kirchensteuer-Restliste der Veranlagten Stadt und Land 1933 Sygnatura: R 0244

Rok wydania: 1933
Miejsce wydania: Schweidnitz

Język: niemiecki
Ilość stron: 40 wypełnionych kart numerowanych ręcznie, pozostałe nie numerowane.

Hasła przedmiotowe:
księgi rachunkowe

Uwagi
Spis dłużników według nazwisk, zawodu i adresu, z naniesionymi informacjami o wpłacie ewentualnych upomnieniach.