Katalog rękopisów Tagebuch

Tagebuch Sygnatura: R 0227

Rok wydania: 1915-1922
Miejsce wydania: Schweidnitz

Język: niemiecki
Ilość stron: 192 strony numerowane stemplem

Hasła przedmiotowe:
księgi rachunkowe

Uwagi
Spis przychodów i rozchodów Kościoła Pokoju – opłaty z tytułu pogrzebu, chrztów, zaświadczeń itp. W układzie chronologicznym