Katalog rękopisów Kassenbuch der Evangelischen Bundes Zweigverein Schweidnitz

Kassenbuch  der Evangelischen Bundes Zweigverein Schweidnitz Sygnatura: R 0191

Rok wydania: 1925-1944
Miejsce wydania: Schweidnitz

Język: niemiecki

Hasła przedmiotowe:
księgi rachunkowe

Uwagi
Księga rachunkowa wpływów i rozchodów.