Katalog starodruków Die Bibel oder die ganza Heilige Schrift

Die Bibel oder die ganza Heilige Schrift Autor: Luther M.
Sygnatura: SD00034

Rok wydania: 1702
Miejsce wydania: Nürnberg

Język: niemiecki
Ilość stron: 1676+(?)

Hasła przedmiotowe:
biblia

Uwagi
Brak okładek i grzbietu. Brak pierwszych kilkunastu stron wstępu (nie numerowane). Wewnątrz ilustracje – drzeworyty Melchiora Kusela. Wyd.: Johann Leonhard Buggel, druk: Moritz Hagen