Katalog książek Oden und Epoden

Oden und Epoden Autor: Flaccus Horatius
Sygnatura: 04992

Rok wydania: 1908
Miejsce wydania: Berlin

Język: lacinski