Katalog książek Spätrömische Charakterbilder

Spätrömische Charakterbilder Autor: Birt T.
Sygnatura: 04941

Rok wydania: 1928
Miejsce wydania: Berlin

Język: niemiecki

Hasła przedmiotowe:
historia