W prace w ramach projektu Biblioteka cyfrowa Kościoła Pokoju w Świdnicy zaangażowane były następujące osoby:

prof. zw dr hab. Joachim Zdrenka – opiekun merytoryczny projektu
Kierownik Pracowni Epigraficznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, autor licznych publikacji naukowych w języku polskim i niemieckim.

dr Adam Górski – kierownik merytoryczny projektu
Adiunkt w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, kierownik działu historycznego Muzeum Miejskiego w Nowej Soli, opiekun Studenckiego Koła Epigraficznego działającego przy Instytucie Historii UZ.
W zakresie jego zainteresowań badawczych znajduje się epigrafika z terenu Śląska, kampanologia, kultura materialna, dzieje miast i mieszczaństwa oraz historia regionalna.

mgr Bożena Pytel – menedżer projektu
Socjolog i z zamiłowania fotografik. Od kilku lat zajmuje się PR Kościoła Pokoju w Świdnicy. Autorka i koordynator projektów związanych z renowacją świątyni oraz przedsięwzięć kulturalnych.

mgr Paweł Fober – kierownik informatyczny projektu
Webmaster i grafik komputerowy.

dr Paweł Karp
uczestnik projektów badawczych – Inskrypcje na terenie Polski Zachodniej, współwydawca (z dr. A. Górskim) drugiego zeszytu X tomu Corpus inscriptionum Poloniae (Powiat wschowski, Toruń 2006). Interesuje się dziejami husytyzmu i historią sztuki wojennej, a także epigrafiką.

mgr Pawel Liefhebber
Absolwent kierunku Historia Uniwersytetu Zielonogórskiego specjalności zarządzanie dokumentacją i informacją. Ukończył Studia Podyplomowe w zakresie ekspertyzy dokumentów na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie doktorant Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

mgr Agata Miżdal
Studentka II roku studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym, na kierunku historia. Podjęte badania znajdują się w zakresie badań nauk Pomocniczych Historii. Tematyka pracy doktoranckiej skupia się na charakterystyce pisma neogotyckiego na terenie Łużyc.

mgr Katarzyna Kornak
Studentka II roku studiów doktoranckich na Uniwersytecie Zielonogórskim, na kierunku historia. Specjalizuje się w naukach pomocniczych historii, głównie w zakresie dyplomatyki. Przedmiotem badań są głównie dyplomy z okresu średniowiecza; w kręgu zainteresowań znajdują się również pieczęcie, pismo i wszelkie elementy zewnętrzne dokumentu. Rozprawę doktorską przygotowuje z problematyki ewolucji formularza meklemburskiego do końca XIII wieku.

mgr Marzena Muszyńska
Absolwentka historii-archeologii oraz etnologii na Uniwersytecie Szczecińskim. Uczestnik międzyuczelnianych obozów epigraficznych. Zajmuje się badaniami nad tożsamością regionalną.

maciej Mamet
Student III roku historii na Uniwersytecie Zielonogórskim, przewodniczący Studenckiego Koła Epigraficznego. Swoją przygodę z epigrafiką rozpoczął na cmentarzu przy świdnickim Kościele Pokoju w lipcu 2008 roku.

mgr Ryszard Sobkowicz
Absolwent historii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Kierownik działu Naukowo - Oświatowego w  Muzeum Miejskim w Nowej Soli. Uczestnik obozów naukowych we Wschowie, Bytomiu Odrzańskim i Lesznie. Historyk regionalista.

Paweł Andrzejewski
Student pierwszego roku geodezji w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Interesuje się grafiką komputerową, pisaniem stron www oraz Air Softem.

Książka
Chorübungen der Münchener Musikschule
Wüllner F.

zobacz